ÖNERİLEN BELEDİYE MEVZUAT EĞİTİMLERİ

1-Halkla İlişkiler

2-775 sayılı Gecekondu Kanunu

3-3194 sayılı İmar Kanunu

4-5957 Sayılı Sebze ve Meyve Arz/Talep Malları Ticareti Düzenlemesi Kanunu

5-2464 Belediye Gelirleri Mevzuatı 7-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu    

6-Zabıta İş Riskleri ve Meslek Hastalıkları

7-Belediye Zabıta Yönetmeliği

8-5216 Büyükşehir Belediye ve 5393 Belediye Kanunu     

9-Belediye Zabıta Yönetmeliği

10-1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu        

11- 5326 Kabahatler Kanunu             

12-7201 Tebligat Kanunu

13-775 sayılı Gecekondu Kanunu

14- 3194 sayılı İmar Kanunu

15-2872 Sayılı Çevre Kanunu ile İlgili Mevzuat

16-5957 Sayılı Sebze ve Meyve Arz/Talep Malları Ticareti Düzenlemesi Kanunu

17-2464 Belediye Gelirleri Mevzuatı 

18-Ruhsatsız İşyerleri ve İdari Yaptırım ile ilgili Tutanak Eğitimi     

19- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

20-İşyeri Açma ve Çalışma Mevzuatı    

21-Zabıta İş Riskleri ve Meslek Hastalıkları

22-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimi 

23-Genel Olarak Devlet Teşkilatı ve 657 Sayısı Devlet Memuru Kanunu

24- Protokol ve Nezaket Kuralları,

25- Resmi yazışma kuralları ve dosyalama

 

Not: her bir mevzuat eğitim modülü 4 saattir ve alanın uzmanları tarafından verilmektedir.