Klinik Uzmanlıklar

HALKLA İLİŞİKİLER DANIŞMANLIĞI YAPIYORUZ

HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI NEDİR NELERİ KAPSAR

Halkla ilişkiler danışmanlığı, bir organizasyonun, markanın veya bireyin kamuya açık imajını yönetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu, iletişim stratejileri ve etkileşimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecini içerir. Genellikle şu alanları kapsar:

Stratejik İletişim Planlaması: Hedef kitlenin belirlenmesi, iletişim hedeflerinin ve stratejilerinin oluşturulması.

Medya İlişkileri: Basın bültenleri, basın toplantıları, röportajlar gibi medya aracılığıyla iletişim kurma ve medya ilişkilerinin yönetimi.

Kriz İletişimi: Kriz durumlarında etkili iletişim stratejileri geliştirme ve kriz yönetimi sürecini kontrol altına alma.

Kurumsal İmaj Yönetimi: Bir kurumun veya markanın kamuya açık imajını oluşturma, geliştirme ve koruma.

Sosyal Medya Yönetimi: Sosyal medya platformları üzerinden etkileşim ve iletişim stratejileri geliştirme, içerik üretimi ve paylaşımı.

Etkinlik Yönetimi: Tanıtım etkinlikleri, sponsorluklar, etkinlik organizasyonları gibi kamuya açık etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi.

Lobi Faaliyetleri: Karar alıcılar, politikacılar veya toplumun belirli kesimleriyle ilişkileri yönetme ve etkileme.

Halkla ilişkiler danışmanlığı, iletişim becerileri, stratejik planlama, kriz yönetimi ve marka bilinirliği gibi birçok alana odaklanır. Amacı, olumlu bir kamusal algı oluşturarak, hedef kitlenin güvenini kazanmak ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmektir.